Yoko Arisu - Yoko Arisu's Hump Day Hardcore! (25 Nov 2015)